Wskazówka: nasze strony internetowe są zoptymalizowane bezbarierowym dostępem i dlatego stosujemy standaryzowany CSS (styleheets). Jeżeli browser nie wskazuje prawidłowo, nie wspomaga praktykowanych zwykle standardów internetowych. Dalsze wskazówki znajdują się tutaj.

Podział administracyjny

Sitemap | Kontakt | Impressum |

Podział administracyjny

VI mapa: Niemcy - Podział administracyjny na kraje związkowe

Republika Federalna Niemiec
16 krajów związkowych 
439 powiatów (w tym 116 miast na prawach powiatu i 323 powiatów ziemskich), 29 okręgów regencyjnych
13.148 gmin

VII mapa: Polska - Podział administracyjny według województw

Rzeczpospolita Polska
16 województw
373 powiaty (w tym 65 miast na prawach powiatu i 308 powiatów ziemskich)
2.489 gmin

Trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

 Szczebel samorządowy  Organ ustawodawczy  Organ wykonawwczy
 RFN: Kraj związkowy  Parlament krajowy  Rząd krajowy
 RP: Województwo  Sejmik (Parlament)  Zarząd z marszałkiem
 RFN: Powiat  Rada powiatowa  Urząd powiatowy ze starostą
 RP: Powiat  Rada powiatowa ze starostą  Zarząd ze starostą
 RFN: Gmina  Rada gminy  Burmistrz
 RP: Gmina  Rada gminy  Zarząd gminy z burmistrzem


więcej
http://www.lds-bb.de/sixcms/list.php/lds
http://www.lubuskie.pl
http://m7.pl/polska_vademecum.htm


Podział administracyjny i struktura administracyjna przestrzeni określonej na stronie internetowej forum-grenzstaedte/forum-miast-granicznych (patrz również Miasta i regiony):


II mapa: Podział administracyjnyVIII mapa: Struktura administracyjna